Súgó

Ügyfélkapu (felhasználónév és jelszó)

A bejelentkezéshez az "Ügyfélkapu" gombra kell kattintani, majd meg kell adni az Ügyfélkapu-regisztráció során megadott felhasználónevet, valamint az ügyfélkapus jelszót. Kérjük, felhasználói adatait kezelje bizalmasan, és ne adja ki más személynek.

ÜGYFÉLKAPU+ (KÉTFAKTOROS AZONOSÍTÁS)

A kétfaktoros azonosítás egy magasabb biztonsági szintű bejelentkezés, amelynek során a felhasználónév és jelszó mellett egy további egyszerhasználatos jelszó megadása is szükséges.
A bejelentkezéskor az Ügyfélkapu+ gombra kell kattintani, majd meg kell adni az Ügyfélkapu-regisztráció során megadott felhasználónevet, a hozzátartozó ügyfélkapus jelszót, valamint a mobileszközre telepített Hitelesítő (Authenticator) alkalmazással generált egyszer használatos és 30 másodpercenként automatikusan frissülő kódot.

A szolgáltatás megrendelése az Ügyfélkapura történő bejelentkezést követően az Ügyfélkapu+ igénylése menüpontra kattintva kezdeményezhető.

Telefonos azonosítás

A Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (a továbbiakban: Telefonos Azonosítás) a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) azonosítási szolgáltatása. Sajátossága abban rejlik, hogy a telefonos azonosító és a hozzá tartozó jelszó is számokból áll, amely a webes felületen történő bejelentkezés mellett a telefonhíváson keresztül történő azonosítást is lehetővé teszi bizonyos esetekben.
A Telefonos Azonosítás igényelhető az okmányirodákban és kormányablakokban. A regisztráció során az ügyfél a telefonos azonosítót a regisztrációs jegyzőkönyvön, míg az ehhez tartozó egyszer használatos jelszót e-mailben vagy sms-ben kapja meg. A jelszót az első bejelentkezéskor, de legkésőbb a jelszót tartalmazó értesítésben megadott időpontig meg kell változtatni, amelyre a 1818-as telefonszám 4 # menüpontjában, vagy a Központi Azonosítási Ügynök által biztosított belépési felületen van lehetőség.
A bejelentkezéshez a "Telefonos azonosítás" gombra kell kattintani, majd meg kell adni a regisztráció során kapott telefonos azonosítót, valamint a hozzá tartozó jelszót. Kérjük, hogy felhasználói adatait kezelje bizalmasan, és ne adja ki más személynek.

Figyelem!
A regisztráció során kapott jegyzőkönyvet („Jegyzőkönyv Telefonos Azonosítás regisztrációjának létesítéséről”) feltétlenül őrizze meg, mert ezen szerepel a telefonos azonosítója.

Elektronikus személyi igazolvány

A 2016. január 1-jét követően kiadott elektronikus személyazonosító igazolvánnyal (eSzemélyi) a számítógépéhez csatlakoztatott kártyaolvasó eszköz, a telepített eSzemélyi Kliens kártyaolvasó alkalmazás és az állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN-kód segítségével tudja azonosítani magát.
Az eSzemélyis online azonosítást jelenleg a Google Chrome és Mozilla Firefox böngészőkkel lehet használni. Várható, hogy a Microsoft Edge és a Safari böngészők esetében is megvalósul a támogatás a közeljövőben, viszont Internet Explorer esetében nem.

Az okmányról, az elérhető kártyaolvasókról, a kártyaolvasó alkalmazásról, valamint a használat további feltételeiről az alábbi honlapon tájékozódhat bővebben:
http://www.eszemelyi.hu

ARCKÉPES AZONOSÍTÁS

Az Arcképes Azonosítás a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) olyan azonosítási szolgáltatása, amely lehetővé teszi a videotechnológiával történő teljes körű ügyfélkiszolgálást és azonosítást.
A videotechnológián keresztül történő arckép-azonosítás első alkalommal történő igénybevétele során regisztrációra kerül sor (ügyintézői közreműködéssel). A regisztrációt érvényes, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány birtokában, annak bemutatásával elektronikusan, videokapcsolaton keresztül kezdeményezheti.
A sikeres regisztrációt követően (néhány perc múlva) az azonosítási szolgáltatás teljes körűen használható a KAÜ azonosítási szolgáltatásaként. Ezt követően ügyintéző jelenléte nélkül léphet be az elektronikus és személyes ügyintézési térbe, az arckép-összehasonlításon alapuló folyamat ügyintézői közreműködés nélkül, automatizált eljárás keretében történik.
Részletes tájékoztató


Azonosítási Rendelkezés

Az azonosítási szolgáltatásra vonatkozó tiltást feloldhatja online egy másik azonosítási szolgáltatás használatával a Rendelkezési Nyilvántartásban, illetve személyes ügyintézés keretében bármelyik Kormányablakban.

Tovább a Rendelkezési Nyilvántartásra